22/12/07

Organització de l'espai

L'organització de l'espai per grups de quatre o cinc alumnes és una de les que més m'agrada.
Permet el treball col.laboratiu i en equip i poden compartir fàcilment el material escolar.
Cada trimestre acostumo a canviar els nenes i nenes de lloc. A vegades es necessari fer-ho abans, el que interessa és que el grup funcioni i treballi.

No hay comentarios: