22/12/07

L'ordinador a la classePer poder atendre la diversitat.
Per poder atendre l'excel.lència. Per adaptarnos als diferents ritmes i nivells d'aprenentatge. Per reforçar els continguts que aprenen a la classe. Per l'alfabetitizació tecnològica. Pel seu alt grau de motivació (no he conegut cap alumne que no li interessi l'ordinador) Perquè no podem deixar de banda l'actualitat tecnològica. Per noves metodologies i noves maneres d'aprendre: construtivisme, treball col.laboratiu i en equip, autonomia en els aprenentages...
Per això i molt més ja van essent hora que:
Els ordinadors entrin a l'aula !!! Igual que els llibres de text són una eina útil, també ho són les TAC (tecnologies de l'aprenentage i comunicació).

Nous temps: noves maneres d'aprendre


No hay comentarios: