2/4/07

Tercer trimestre
Ja està aquí l'últim trimestre de curs. No ens podem adormir.

Aquest trimestre potenciem:
 • El càlcul, més exercicis a classe i menys llibre de text.
 • Els jocs matemàtics mitjançant el racó dels jocs (escacs i altres) Es sol·licita la vostra col·laboració.
 • L’escriptura i lectura, animant a participar en el bloc.
 • Lectura de contes per part de la mestra.
 • Els valors: respecte, tolerància i diàleg. En les continues tutories a classe i la vostra col·laboració. Lectures i debats.
 • Els hàbits d’autonomia: aconseguir que treballin quan han de treballar i que cuidin el seu material. Tindran dos llapis i una goma del material de la classe, si els perden l'hauran de portar de casa.

Mates

 • Ús de la calculadora (que portin una, si us plau).
 • Resoldre problemes de suma, resta i multiplicació.
 • Mesurar amb el regle i calcular les mides d’una figura geomètrica.
 • Dibuixar polígons (quadrilàters i triangles)
 • Dibuixar i reconèixer el cercle, circumferència, centre i radi.
 • Comprendre el funcionament de les taules de multiplicar.
 • Reconèixer números parells i senars.
 • Saber escriure les grafies dels números fins el 1000.
 • Unitats estàndard de mesura: metre, centímetre, quilogram, dia, nit, setmana, mes.
 • Escriure l’hora que marquen els rellotges analògics.
 • Memoritzar taules del 2, 3, 4, 5 i 10.
 • Fer multiplicacions.

Coneixement de medi

 • Els animals.
 • Les plantes.
 • Medi ambient: importància de l’aigua i del reciclatge.
 • Més experimental i amb un taller de contaminació de l’aigua.

Llengües

 • Llegir expressivament textos curts.
 • Exercitar la fluïdesa verbal.
 • Expressar-se amb coherència sobre un tema preparat.
 • Dramatitzar històries inventades o explicades.
 • Valorar i respectar els llibres.
 • Intervenir en una conversa sense sortir del tema.
 • Elaborar diferents tipus de text.
 • Realització de dictats.

Novetats

 • Lectures interessants dos o tres cop por setmana: la mestra o algú altre llegirà a la classe sovint per fomentar el gust a la lectura. S’accepten les vostres lectures preferides.
 • Preparació de la representació final de curs: farem una petita obra de teatre (si tenim temps).
 • Us de l’aula d’audiovisuals i d’informàtica, volem treballar més amb les TIC.
 • Els alumnes explicaran contes als més petis de l'escola mitjançant el projector i el micròfon.
 • Intentarem treballar més l’expressió plàstica, també s’accepten les vostres suggerencies.

Em falta l’anglès, la música, ed. Física i plàstica. Però coneixent els profes no dubteu que serà engrescador i profitós.

Ah, i anirem al teatre de Vilanova i la Geltrú, celebrarem sant Jordi i moltes més coses.

Pilar Soro

Tutora de 2n.

Les normes de classe

Descarrega l'horari de la classe