10/7/07

Urgeix un canvi de model pedagògic

Paraules del Conseller d'Educació Sr. Ernest Maragall i Mira

Hem de fomentar competències com:

· Atenció

· Esforç

· Reflexió

· Memòria

· Expressió

· Comprensió

· Imaginació / creativitat

Urgeix el canvi a un model pedagògic que, en poques paraules:

Ha de girar al voltant de com s’aprenen coses diferents de maneres diferents i per tant, com s’ensenyen coses diferents de maneres diferents.

I per a aquest nou model pedagògic ens calen nous mestres i professors que no solament hagin posat en qüestió el model viscut a primària i a secundària, sinó que a més hagin experimentat models alternatius i hagin reflexionat, n’hagin fet recerca i els coneguin a fons en la teoria i en la teoria pràctica.