28/10/07

Expressió oral
Saber expressar-se i comunicar-se forma part de l'aprenentatge.
A poc a poc van perdent la vergonya.

L'Elena


L'Elena és també la mestra de la classe de primer B.
Imparteix les classes de Castellà, Coneixement del Medi i Alternativa a la religió.
Li agraden molt els nens, i en el seu cas professionalitat i joventut van de la mà. Entussiasme, dinamisme, motivació i interés formen part d'ella.
També és logopeda. Que ve que hagi vingut l'Elena !