16/9/08

Evaluacions inicials

Dimarts, dimecres y dijous fem les avaluacions inicials de matemàtiques, català, castellà i  coneixement del medi. Ens serveixen per saber com està l'alumne quan a competències bàsiques d'aquestes àrees.