20/5/07

Programació setmana 21


Dilluns, 21 de maig
Llibres de text de lectura i escriptura en castellà.
Anglès
Matemàtiques: mesura de polígons, taula del 4, operacions de resta i multiplicació.
Educació física.
Per cert, no hi seré, estic fent un curs a El Vendrell:
http://phobos.xtec.cat/formaciotic/jornades/jtwp/doku.php

Dimarts, 22 de maig
Nova activitat: Sabrem cuidar les plantes ?. Experiments.
Nova Unitat didàctica interdisciplinar, vol dir que treballem totes les àrees: mates, llengües, coneixement del medi, plàstica, educació en valors....
Gràcies al meu amic Bernardo que m’ha inspirar i ajudat a crear aquest mini projecte: “De la experiencia sale el conocimiento más potente y completo” em va escriure. També m’ha proporcionat les llavors. Moltes gràcies !

Podeu baixar la primera part del dossier

A la tarda: castellà amb l’Elena

Dimecres, 23 de maig
De 9 a 10h. Proves individuals de Competència oral.
Naturals amb el Narcís
Preparació de l’actuació final de curs: dibuixem els animals ( sense calcar)
A la tarda: plàstica amb el Narcís i la Laura: decorats per la representació fi de curs.

Dijous, 24 de maig
Lectura “El tresor més gran” i distribució dels papers per l’obra fi de curs.
Música amb la Iolanda
A la tarda: Sala d’audiovisulas: càlcul mental, continuar dibuixant els personatges del conte(obra fi de curs). Potser contiuar treballant amb el grup de pàrvuls 5 anys.

Divendres, 25 de maig
Continuació proves orals individuals de competència bàsiques.
Acabament de llibres de text.
A les11,30 hores Prova CI-3 Competència Bàsica d’anglès
.
A la tarda: plantació de les llavors: experimentació amb la terra, aigua i llavors.

Partidet de futbol i joc lliure amb pilotes de basquet.

Programació subjecta a variacions:

Atenció! els alumnes han de portar: una cullera sopera i una de postre, iogurt vuit de plàstic, ampolla buida d’aigua petita y un test de plàstic mida aproximada 12-15 cm.