11/5/07

Continuen les proves


Avui divendres farem la segona prova de les C.B. L'objectiu d'aquesta és avaluar la comprensió oral, les activitats són en castellà. Dilluns farem la tercera i serà en anglés. Després aniré amplicant les proves individuals d'expressió oral. A partir del 31 de maig podré començar a introduir les dades en una pàgina del Departament d'Educació que em donarà els resultats globals de la classe i de cada alumne (pel Departament les dades són anònimes, cada alumne té un número, no un nom).
Estic pensant en tornar a fer canvis metodològics: realment hi ha molts nens i nenes que els hi costa moltíssim treballar. Crec que començarem a preparar la representació de fi de curs, que donarà força feina, i també serà molt educatiu perquè treballarem aspectes que entren dins del curriculum de segon. I estinc pensant en més coses...
Possiblement s'enduguin a casa els llibres que treballaven amb mi. Disculpeu si no els acabem, si voleu estaria bé que els facin a casa com a deures, em comprometo a corregir-los. Crec que és molt millor així, farem més feina.