5/5/07

Competències bàsiques

Del 7 al 15 de maig comencen les proves de les competències bàsiques pels alumnes que acaven cicle de primària: segon, quart i sisè. Dit en altres paraules: unes proves que fan els alumnes per avaluar si ho estan aprenen el que ens demana el Departament d'Educació:
"Els resultats de les proves hauran de servir per donar elements que permetin la reflexió i discussió al claustre i facilitin la presa de decisions sobre aspectes de gestió del currículum i resultats d’aprenentatge en aquestes etapes. Aquestes proves, i les reflexions i mesures que emprenguin els centres, s’emmarquen en el procés d’avaluació dels centres i de les actuacions per millorar la qualitat de l’ensenyament".
O sigui, que la setmana que bé tots i totes les nenes de la classe de segon hauran de fer aquestes proves.
Si voleu més informació clicqueu damunt del títol d'aquest post.

No hay comentarios: